Over ons

Stadspark Kampen

Ons Stadspark en ons Groene Hart

Volledig volgens het idee van actief burgerschap en passend in het recent door de gemeenteraad vastgestelde notitie Anders Groeien werken wij aan een package deal dat we de gemeente hebben voorgelegd. De package deal bestaat er uit dat wij meer dan voorheen onderling de samenwerking zoeken en zelf de handschoen opnemen voor de herinrichting van ons gebruikersdeel van het Stadspark.

 

Hiermee bieden wij in één klap draagvlak, ideeën en uitvoeringskracht. In ruil daarvoor realiseert de gemeente in nauwe samenwerking met ons de herinrichting van de publieke ruimte. We spannen ons beide in voor het zoeken naar de beste oplossingen en de daarvoor noodzakelijke financiële middelen. De ruimteclaim die noodzakelijk is voor de realisatie van ons initiatief hebben we zoveel mogelijk kunnen vastleggen in het nieuwe bestemmingsplan voor het Groene Hart. De programmatische en fysieke invulling past hier in en wordt interactief in samenwerking en afstemming met belanghebbenden verder vormgegeven.

Persberichten en media

Op dit moment zijn geen persberichten voorzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per email, zie ons adres rechts hiernaast.

 

Copyright © All Rights Reserved