Plannen

Stadspark Kampen

Onze plannen en ideeën voor Korteweg en Buitensingel

 

We streven naar een autoluw park met ruimte voor haar gebruikers. Dit betekent dat Duikvereniging de Oester en Zwem- en polovereniging Deltasteur clubruimte vinden naast of in het nieuwe zwembad. Dat is nu nog niet in de plannen meegenomen en kan binnen de afspraak dat de bebouwing in het Stadspark niet mag toenemen.

 

Daarnaast denken we aan een nieuwe ontsluiting voor autoverkeer van de Korteweg en Buitensingel via de ingang bij t Ukien/ MFC Korteweg 4. De rest van het asfalt kan dan worden omgezet in fietspaden en wandelpaden. Dit willen we combineren met een upgrade van de bestaande publieke ruimte.

 

Het terrein van de Jehovah Getuigen - ingeklemd tussen Scouting, de gemeentelijke groendienst en t Ukien - kan gemeenschappelijk worden gebruikt, o.a. voor parkeren , activiteiten en kleine evenementen en voor ontsluiting van Scouting Hanzeluiden. Dit kan gecombineerd worden met een groenere en toegankelijker inrichting. Hiervoor is wel een garantie van de gemeente noodzakelijk dat de Jehovah Getuigen ook de komende jaren van het pand gebruik kunnen blijven maken. In dat geval zijn zij bereid om in herinrichting te investeren.

 

Download hier de package deal die wij voorstellen.

Download hier het verslag van de publieksbijeenkomst op 5 februari 2015.

 

Plannen in kaart

Onderdelen van het plan bevatten meer straatverlichting, betere bewegwijzering, het terugbrengen van zichtlijnen, gedeelde parkeerplaatsen maar ook het terugbrengen van het aantal autobewegingen en een aantrekkelijke inrichting.

Links & downloads

 

bottom-up, stadsakker, jongerenparticipatie, landschappelijk inpassing, beleving, stadslandschap, burgerparticipatie, voorkantsturing, bezinning en onthaasting, culturele ontmoetingsplaats, nieuwe planologie, groene stadsentree

Kosten

De inrichting van de publieke ruimte zijn kosten die de gemeente sowieso moet maken omdat de toegang vanaf de Buitensingel met het nieuwe zwembad vervalt.

 

De gemeente kan als overheid financiële middelen aanspreken waar we als maatschappelijke organisaties niet bij kunnen. Andersom kunnen wij sponsoren en fondsen benutten waar de gemeente geen beroep op kan doen. Zo is de Natuurspeelplaats bijvoorbeeld ook op eigen kracht ontwikkeld.

 

Samen staan we sterk.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved