Stadspark

Stadspark Kampen

Het Stadspark

 

Het Kamper Stadspark (ook Kamper plantsoen genoemd) is een stadspark in de Nederlandse stad Kampen in Engelse landschapsstijl buiten de voormalige stadsgrens van Kampen ter hoogte van de Broederpoort en Cellebroederspoort. Deze poorten fungeren derhalve als toegangspoorten vanuit de binnenstad tot het park. Het stadspark is gelegen in het Groene Hart, een groengebied buiten het historisch stadscentrum van Kampen en waarvan ook de Stadsburgerweyden en het Engelenbergplantsoen deel van uit maken.

 

In 1830 is begonnen met de aanleg van een park buiten de toenmalige stadswal van Kampen naar een ontwerp van de stadsarchitect Nicolaas Plomp. In 1863 werd het park herontworpen door de tuin- en landschapsarchitecten Jan David Zocher en Louis Paul Zocher. In 1915 is het ontwerp van het stadspark wederom herzien, onder leiding van Leonard Springer omdat zowel het stadsziekenhuis als de hogereburgerschool de harmonie van het stadspark ernstig hadden aangetast.

 

Bron: wikipedia. Foto: B Oudmaijer, 2009.

Bijzonder park

Het Kamper stadspark is anderhalve eeuw geleden geheel planmatig ingericht en ontworpen in de geest van de romantische Engelse landschapsstijl. Zo ontstond het huidige Plantsoen achter de stadswallen, buiten Kampens eeuwenoude vestingwerken en vóór de historische stadspoorten, die destijds niet alleen vijandelijke legers maar ook het vloedwater uit de Zuiderzee moesten tegenhouden. Ruim van opzet, vol glooiende lijnen en met tal van romantische elementen als rozenbogen en zwaneneilandjes.

 

Begin deze eeuw werd het park aan de IJsselmonding nog verder uitgebreid en verfraaid door Leonard Springer, tuinarchitect en zoon van de schilder Cornelis Springer.

 

Het Kamper Plantsoen is, vooral tussen de Cellebroerderspoort en de Broederpoort, een onmiskenbaar oud park en het staat als zodanig ook op de Monumentenlijst: wat meteen opvalt is de grote afwisseling van zeer oude bomen, kapitale populieren, vitale goudessen en paardenkastanjes, bruine beuken, treur-iepen en zelfs Japanse notenbomen, die zowel in groepen en rijen of solitair staan, magnifiek zoals ze in vorm en omvang tot hun recht komen tussen weidse en vlakke gazons en grote waterpartijen.

 

Vrij naar: Telegraaf

Link & downloads

Hoogtepanorama

Bekijk het Stadspark in 3D vanuit de lucht via het hoogtepanorama van i4Photos fotografie.

Copyright © All Rights Reserved